ÚVOD DO LOGICKÉHO MYŠLENÍ

Garant:

Přednášející:

Cvičící:

Tutor pro studenty v kombinované formě studia:

Aktuální informace

Informace pro studenty v kombinované formě studia

Tutor:

Náplň předmětu

Cílem předmětu je ..

Požadavky na zápočet

Písemka Aktivita na cvičení

Podmínky pro získání zápočtu

Zkouška

Cvičení

Materiály


Slidy z přednášek

Introduction to Logical thinking

Propositional logic

Propositional logic

Naive theory of sets

1st-order Predicate logic

Interpretation, model

Relations, mappings, countable and uncountable sets

Relations and functions