Publikace

ČLÁNKY

2019

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M. Inferring knowledge from textual data by natural deduction. Computación y Sistemas, 2019,

2014

ČÍHALOVÁ, M., DUŽÍ, M., MENŠÍK, M. Logical specification of processes. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2014, roč. 260, č. 2014, s. 45-63.

2013

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., PERDEK, M. Document similarity. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2013, roč. 251, č. February 2013, s. 241-254.

2011

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M., DOSTÁLOVÁ, L. E-learning support for logic education. Communications in Computer and Information Science, 2011, roč. 194, č. 1, s. 560-568.

ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH

2019

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., PAJR, M., PATSCHKA, V. Natural deduction system in the TIL-script language. In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 312. Amsterdam : IOS Press, 2019, s. 237-255.

2018

MENŠÍK, M., DUŽÍ, M., KERMASCHEK, J. The role of beta conversion in functional programming.. In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 301. Amsterodam : IOS Press, 2018, s. 280-298.

2017

MENŠÍK, M., DRÁŽDILOVÁ, P., KERMASCHEK, J. Students' Behavior Patterns in LMS eLogika Detected by FCA. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 21. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 617-624.

MENŠÍK, M., KERMASCHEK, J., CIENCIALA, L. Existential Generalization in TIL. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 21. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 311-318.

KERMASCHEK, J., DRÁŽDILOVÁ, P., MENŠÍK, M. DATA SCALING BY DIFFERENTIAL EVOLUTION FOR FCA OVER DATA FROM LMS eLOGIKA. In Mendel 2017 : 23rd international conference on soft computing : June 20-22, 2017, Brno, Czech Republic. Brno : Brno University of Technology, 2017, s. 15-20.

DUŽÍ, M., FAIT, M., MENŠÍK, M. Context recognition for a hyperintensional inference machine. In AIP Conference Proceedings. Volume 1863. Melville : American Institute of Physics, 2017, s. nestránkováno.

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M. Logic of Inferable Knowledge. In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 292. Amsterodam : IOS Press, 2017, s. 405-425.

2016

MENŠÍK, M., PROKEŠ, M., GARBA, V. The Tool for Creating the Webcast with Desktop Sharing. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I, Informatics, geoinformatics. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 497-504.

2015

MENŠÍK, M., DRÁŽDILOVÁ, P. Analysis of log files in LMS elogika. In Mendel 2015. Brno : Brno University of Technology, 2015, s. 205-212.

MENŠÍK, M., DRÁŽDILOVÁ, P. Analysis of student's behavior in LMS Elogika. In SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Informatics. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 22-34.

MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M. Intelligent decision making based on queries with presupposition in MAS. In SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Informatics. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 155-166.

2014

MENŠÍK, M., VÍCH, L., JAROTEK, V. Extensional principles in three types of context. In MENDEL 2014 : 20th International Conference on Soft Computing : June 25-27, 2014, Brno, Czech Republic. Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 381-386.

MENŠÍK, M., DUŽÍ, M., GERLICH, J. eLogika – the system for teaching logic. In Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 272. Amsterodam : IOS Press, 2014, s. 291-307.

MENŠÍK, M., DUŽÍ, M., STAVINOHA, M. Education support for Mathematical logic; the eLogika system. In SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Informatics, Geoinformatics. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 151-160.

MENŠÍK, M., PROKEŠ, M. Transmission of presentation in a tree network topology. In SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Geoconference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume I, Informatics, Geoinformatics. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014, s. 407-418.

2013

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M., PERDEK, M. Hyperintensional, Intensional and Extensional Context Recognition. In Mendel 2013 : 19th International Conference on Soft Computing : June 26-28, 2013, Brno, Czech Republic. Brno : Brno University of Technology, 2013, s. 427-432.

CHUPÁČ, Ľ., MUDROŇ, I., MENŠÍK, M. Description and developement software systems by using TIL Script and VDM. In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 93-100.

MENŠÍK, M., GERLICH, J. Data-mining and the quality of distance-education improvement. In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 77-84.

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M. Communication in a multi-agent system; questions and answers. In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 11-22.

2012

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., HERNAS, V. E-LERANING SUPPORT FOT LOGIC EDUCATION. In ICT for Competitiveness 2012. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, s. 83-89.

MENŠÍK, M., PERDEK, M. Formal Concept Analysis and Contextual Document Similarity. In Mendel 2012 : 18th International Conference on Soft Computing : June 27-29, Brno, Czech Republic. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 352-359.

DUŽÍ, M., MENŠÍK, M., VÍCH, L. Deduction system for TIL-2010. In 6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 33-41.

2011

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M. Communication in a multi-agent system based on Transparent Intensional Logic. In Matoušek, R. Mendel 2011 : 17th International Conference on Soft Computing : evolutionary computation, genetic programming, fuzzy logic, rough sets, neural networks fractals, Bayesian methods : June 15-17, Brno, Czech Republic. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2011, s. 477-485.

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M. Ontology as a logic of intensions. In Heimbürger, A. Kiyoki, Y. Tokuda, T. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 225. Amsterodam : IOS Press, 2011, s. 1-20.

2010

ČÍHALOVÁ, M., CIPRICH, N., DUŽÍ, M., MENŠÍK, M. Agents' resoning using TIL-Script and Prolog. In Welzer-Družovec, T. Jaakkola, H. Kiyoki, Y. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Volume 206. Amsterodam : IOS Press, 2010, s. 135-154.

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M., VÍCH, L. Process ontology. In RASLAN 2010 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing : fourth workshop on... December 3-5, 2010. Brno : Tribun EU, 2010, s. 77-88.

2008

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M., CIPRICH, N. TIL and Logic Programming. In Raslan 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s. 17-30.

2006

MENŠÍK, M., MIKETA, T. E-learningová podpora výuky logiky (eLogika). In ORGANON V.. Praha : Karlova Univerzita, 2006, s. 76-88.

KAPITOLY V KNIHÁCH

2013

MENŠÍK, M., GERLICH, J. Data-mining nad systémem eLogika. In Kelemen, J. Rybár, J. Farkaš, I. Kognitivní věda a umělý život. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2013, s. 181-187.

2012

MENŠÍK, M., VÍCH, L., ČÍHALOVÁ, M. Dedukce v multi-agentních systémech za pomoci logiky vyšších řádů. In Kelemen, J. Kvasnička, Kognice a umělý život XII : [sborník editovaných příspěvků]. Praha : Agentura Action M, 2012, s. 158-166.

MENŠÍK, M., PERDEK, M. Kontextová podobnost dokumentů a jejich shlukování. In Kelemen, J. Kvasnička, Kognice a umělý život XII : [sborník editovaných příspěvků]. Praha : Agentura Action M, 2012, s. 149-157.

MENŠÍK, M., CHUPÁČ, Ľ. Formálna metóda na vývoj a popis softwareového systému. In Kelemen, Kvasnička, Kognice a umělý život XII : [sborník editovaných příspěvků]. Praha : Agentura Action M, 2012, s. 84-89.

2010

MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M., FRYDRYCH, T., KOHUT, O. Transparentní Intensionální Logika v multiagentních systémech. In Kelemen, J. Kvasnička, V. Kognice a umělý život X. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 87-91.

2009

MENŠÍK, M., JAROTEK, V., ČÍHALOVÁ, M. Interpretace logických formulí v PL1 do přirozeného jazyka. In Odkud a jak brát stále nové příklady: Elektronická databáze příkladů pro výuku úvodních kurzů logiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 55-63.

MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M. Metodika hodnocení obtížnosti příkladů řešených v kalkulu přirozené dedukce a obecné rezoluční metody.. In Odkud a jak brát stále nové příklady: Elektronická databáze příkladů pro výuku úvodních kurzů logiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 43-54.

MENŠÍK, M., ČÍHALOVÁ, M. Turingův test a jeho výsledky ve vztahu k pojmu myšlení. In Kognice a umělý život IX. Ed. J. Kelemen, V. Kvasnička, J. Rybár. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 61-68.

DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., CIPRICH, N., MENŠÍK, M. Agents reasoning using TIL Script and Prolog. In Tatjana, W. Hannu, J. Yasushi, K. Proceedings of the 19th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases. Maribor : University of Maribor, 2009, s. 137-156.

2008

MENŠÍK, M., DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., DOSTÁLOVÁ, L., RACLAVSKÝ, J., LANG, J., ŠEBELA, K. Elektronická databáze příkladů z logiky. In Pedagogický software 2008. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, s. 147-149.

2005

DUŽÍ, M., ĎURÁKOVÁ, D., MENŠÍK, M. Concepts are Structured meanings. In Kiyoki, Y. Wangler, B. Jaakkola, H. Information Modelling and Knowledge Bases XVI. Amsterodam : IOS Press, 2005, s. 258-276.